ДОГОВІР про надання послуг денного догляду за дітьми

https://drive.google.com/file/d/0B6D8btetbpVgSVdvMkdlWC1MWFE/view?usp=sharing

ДОГОВІР про надання послуг денного догляду за дітьми у літній період

https://drive.google.com/file/d/0B6D8btetbpVgcUc4ZWFTQ2R0RDQ/view?usp=sharing

Правила внутрішнього розпорядку 

https://drive.google.com/file/d/0B6D8btetbpVgWHhOVzNyc0hvMkU/view?usp=sharing